قوانین و مقررات

قوانین کلی :

کانون دیدگاه نوین پارسی همواره تابع مقررات و قوانین کشور است.
از این رو همیشه به دیدگاه مقرراتی خود اهمیت داده و آن را ادامه می دهد .برخی از قوانین و مقررات ما بدین شرح است:
* کلیه سفارشات می بایست با صدور قرارداد و امضا و مهر کارفرما و نماینده دیدگاه نوین پارسی انجام بگیرد.
* دیدگاه نوین پارسی تابع مقررات کشور بوده و از ساخت تبلیغات غیر اخلاقی و غیر عرف بازداری می کند.
* شرایط پرداخت سفارشات به طور کل با قرار داد ها یکسان بوده و شرایط پرداخت خارج از قرارداد عملی نخواهد بود.
* هرگونه عواقب پیش بینی نشده از محتوای تبلیغات سفارشی بر عهده سفارش دهنده خواهد بود.
* قبل از تسوی حساب کامل هیچگونه طرح با کیفت اصلی تحویل سفارش دهنده داده نخواهد شد.
* این مجموعه با رعایت اصول خلاقانه از پذیرفتن سفارشاتی که کارفرما خواهان تکرار (کپی) ساز برند ها و شکل تبلیغات دیگر مجموعه هاست خودداری می کند.
* جمع آوری و تحویل اطلاعات مناسب و کار آمد مربوط به سفارش دهنده برای شروع کار به عهده کارفرما است.
* هر گونه سو استفاده از اسم و برند این مجموعه با توجه به ماده۶۱ ناظر به ماده ۴۰ قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ پیگرد قانونی خواهد داشت.
برای مشاهده کامل قواننین و مقررات تبلیغاتی کشور به فایل پی دی اف مراجعه کنید.

قوانین طراحی لوگو :

* برای طراحی لوگو سه اتود اولیه به دید مشتری خواهد رسید تا یکی از آنها برای ادامه فرایند طراحی انجام گردد.
* بعد از تایید اتود اولیه تا ۲ بار ویرایش انجام می شود.

قوانین طراحی وب سایت :

*
*
*
*

قوانین طراحی اوراق اداری :

*
*
*
*

فهرست